آرشیو دسته بندی ها: محیط کشت

خرید محیط کشت اوره براث مرک و کیولب

کاربرد های اوره براث

محیط کشت اوره براث (Urea broth) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. توضیحات اوره براث […]

خرید محیط کشت لاکتوز براث مرک و کیولب

لاکتوز براث

محیط کشت لاکتوز براث (GranuCult® Lactose broth) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. توضیحات لاکتوز […]

خرید محیط کشت ویولت رد بایل آگار مرک و کیولب

ویولت رد بایل آگار

محیط کشت ویولت رد بایل آگار VRB (Violet Red Bile Lactose agar) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی […]

خرید گزیلوز لیزین دزوکسی کولات آگار مرک و کیولب

گزیلوز لیزین دزوکسی کولات آگار

گزیلوز لیزین دزوکسی کولات آگار (GranuCult® Xylose Lysine Deoxycholate agar- (XLD)) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. […]

خرید محیط کشت مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین براث مرک و کیولب

مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین براث

محیط کشت مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین براث GranuCult® MULLER-KAUFFMANN Tetrathionate Novobiocin broth (base) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی […]

خرید محیط کشت وای جی سی آگار مرک و کیولب

محیط کشت وای جی سی آگار

محیط کشت وای جی سی آگار (YGC agar) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. توضیحات محیط کشت […]

خرید محیط کشتTSI آگار مرک و کیولب

TSI آگار

محیط کشتTSI آگار (GranuCult® Triple sugar iron agar) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. توضیحات محیط کشتTSI […]

خرید محیط پودری تریپتیک سوی براث (TSB) مرک و کیولب

تریپتیک سوی براث

 محیط کشت تریپتیک سوی براث  Tryptic Soy Broth (TSB) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر خرید مواد شیمیایی  را بخوانید. توضیحات تریپتیک سوی […]

خرید محیط کشت دیکلوران گلیسرول آگار مرک و کیولب

دیکلوران گلیسرول

محیط کشت دیکلوران گلیسرول آگار DG 18 AGAR  (Dichloran-Glycerol) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر خرید مواد شیمیایی  را بخوانید. توضیحات دیکلوران […]

خرید محیط پودری مکانکی آگار مرک و کیولب

مکانکی آگار

محیط پودری مکانکی آگار(MacCONKEY agar) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی را بخوانید. توضیحات محیط پودری مکانکی آگار […]

جهت استعلام قیمت مواد آزمایشگاهی لطفا ارتباط بگیرید
error: Content is protected !!