آرشیو دسته بندی ها: محیط کشت

خرید محیط کشت ای سی براث مرک و کیولب

ای سی براث

محیط کشت ای سی براث (EC (Escherichia coli) broth) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. […]

خرید محیط کشت نوترینت براث مرک و کیولب

نوترینت براث

محیط کشت نوترینت براث (GranuCult® Nutrient Broth) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. توضیحات محیط […]

خرید محیط کشت پلیت کانت اسکیم میلک مرک و کیولب

پلیت کانت اسکیم میلک

محیط کشت پلیت کانت اسکیم میلک ((PCSM) Plate Count skimmed milk agar) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی […]

خرید محیط کشت سیمون سیترات آگار مرک و کیولب

سیمون سیترات آگار

محیط کشت سیمون سیترات آگار (SIMMONS citrate agar) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. توضیحات […]

خرید محیط کشت مالت اکسترکت آگار مرک و کیولب

مالت اکسترکت آگار

محیط کشت مالت اکسترکت آگار (GranuCult® Malt extract agar) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. […]

خرید محیط کشت راپاپورت واسیلیادیس براث مرک و کیولب

راپاپورت واسیلیادیس براث

محیط کشت راپاپورت واسیلیادیس براث (GranuCult® RAPPAPORT-VASSILIADIS-Soya broth (base)) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. […]

خرید محیط کشت برد پارکر آگار مرک و کیولب

برد پارکر آگار

محیط کشت برد پارکر آگار (GranuCult® Baird-Parker agar (base)) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. توضیحات […]

خرید محیط کشت برلیانت گرین آگار مرک و کیولب

محیط کشت برلیانت گرین آگار

محیط کشت برلیانت گرین آگار (Brilliant-Green Phenol-Red Lactose Sucrose (BPLS) Agar) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی […]

خرید محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار مرک و کیولب

پوتیتو دکستروز آگار

محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار ((PDA)Potato dextrose agar) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. توضیحات […]

خرید محیط کشت رز بنگال آگار مرک و کیولب

محیط کشت رز بنگال آگار

محیط کشت رز بنگال آگار (Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (RBC)) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. […]

جهت استعلام قیمت مواد آزمایشگاهی لطفا ارتباط بگیرید
error: Content is protected !!