آرشیو دسته بندی ها: محیط کشت

خرید محیط کشت لاکتوز تی تی سی آگار مرک و کیولب

لاکتوز تی تی سی آگار

محیط کشت لاکتوز تی تی سی آگار ( Lactose TTC Agar)از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی را بخوانید. […]

خرید محیط کشت مک کانکی براث مرک و کیولب

مکانکی براث

محیط کشت مک کانکی براث(MacCONKEY broth) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی را بخوانید. توضیحات محیط کشت […]

خرید محیط کشت شکلات آگار مرک و کیولب

شکلات آگار

محیط کشت شکلات آگار  (Chocolate Agar +LTH – SDV) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی را بخوانید. […]

خرید محیط کشت لاکتو باسیلوس براث مرک و کیولب

لاکتو باسیلوس براث

محیط کشت لاکتو باسیلوس براث(MRS broth)  از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی را بخوانید. توضیحات محیط کشت […]

خرید محیط کشت LB براث مرک و کیولب

LB براث

محیط کشت  LB براث (((LB broth (MILLER از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی را بخوانید. توضیحات محیط کشت […]

خرید محیط کشت سولفیت آیرون آگار مرک و کیولب

سولفیت آیرون آگار

محیط کشت سولفیت آیرون آگار ( Sulfite iron agar (base) ) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی […]

خرید محیط کشت سابرو دکستروز براث مرک و کیولب

سابرو دکستروز براث

محیط کشت سابرو دکستروز براث (Sabouraud dextrose broth) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی را بخوانید. توضیحات […]

خرید محیط کشت مولر هینتون براث مرک و کیولب

مولر هینتون براث

محیط کشت مولر هینتون براث (Mueller Hinton Broth) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی را بخوانید. توضیحات […]

خرید محیط کشت بایل اسکولین آزاید آگار مرک و کیولب

بایل اسکولین آزاید آگار

محیط کشت بایل اسکولین آزاید آگار (Bile Aesculin Azide Agar) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را […]

خرید محیط کشت اوره آگار مرک و کیولب

اوره آگار

محیط کشت اوره آگار (Urea agar (Base) acc. CHRISTENSEN) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. توضیحات […]

جهت استعلام قیمت مواد آزمایشگاهی لطفا ارتباط بگیرید
error: Content is protected !!