آرشیو دسته بندی ها: محصولات مرک Merck

خرید تری فنیل فسفات مرک

تری فنیل فسفات

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی تری فنیل فسفات (Triphenylphosphate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات تری […]

خرید پتاسیم نیترات مرک

پتاسیم نیترات

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی پتاسیم نیترات میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات پتاسیم نیترات پتاسیم […]

خرید دی کلرومتان مرک

دی کلرومتان

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی دی کلرومتان Dichloromethan میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات دی کلرومتان […]

خرید محلول گلوتارآلدئید ۲۵ درصد مرک

محلول گلوتارآلدئید 25 درصد

یکی از محصولات موجود در برند مرک، محلول گلوتارآلدئید ۲۵ درصد (Glutardialdehyde solution 25%) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات محلول […]

خرید توئین ۸۰ مرک

توئین 80

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی توئین ۸۰ یا پلی سوربات ۸۰ (Polysorbate 80) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی […]

خرید سدیم مولیبدات دی هیدرات مرک

سدیم مولیبدات دی هیدرات

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی سدیم مولیبدات دی هیدرات (Sodium molybdate dihydrate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در […]

خرید آمونیوم سریم سولفات دی هیدرات مرک

آمونیوم سریم سولفات دی هیدرات

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی آمونیوم سریم سولفات دی هیدرات (Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد […]

خرید ۲-پروپانول مرک

2-پروپانول

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی ۲-پروپانول(۲-Propanol) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات ۲-پروپانول ۲-پروپانول یا ایزوپروپیل […]

خرید ۲-هیدروکسی اتیل متاکریلات مرک

2-هیدروکسی اتیل متاکریلات

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی ۲-هیدروکسی اتیل متاکریلات (۲-Hydroxyethyl methacrylate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات […]

خرید سولفات پتاسیم مرک

سولفات پتاسیم

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی سولفات پتاسیم (Potassium sulfate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات سولفات […]

جهت استعلام قیمت مواد آزمایشگاهی لطفا ارتباط بگیرید
error: Content is protected !!