آرشیو دسته بندی ها: محصولات مرک Merck

خرید فتالیک انیدرید (Phthalic anhydride) مرک

فتالیک انیدرید (Phthalic anhydride) مرک | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی فتالیک انیدرید (Phthalic anhydride) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات فتالیک انیدرید (Phthalic anhydride) این اولین انیدرید اسید دی کربوکسیلیک بود که […]

خرید هیدروکسی پروپیل متاکریلات (Hydroxypropyl methacrylate) مرک

هیدروکسی پروپیل متاکریلات (Hydroxypropyl methacrylate) مرک | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی هیدروکسی پروپیل متاکریلات (Hydroxypropyl methacrylate) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات هیدروکسی پروپیل متاکریلات (Hydroxypropyl methacrylate) هیدروکسی پروپیل متاکریلات (HPMA) یک استر […]

خرید ال آسکوربیک اسید (L(+)-Ascorbic Acid) مرک

ال آسکوربیک اسید (L(+)-Ascorbic Acid) مرک | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی ال آسکوربیک اسید (L(+)-Ascorbic Acid) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب، توضیحات، کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات ماده ال آسکوربیک اسید (L(+)-Ascorbic Acid) آسکوربیک اسید […]

خرید بنزیل (Benzil) مرک

بنزیل (Benzil) مرک | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی بنزیل (Benzil) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب، توضیحات، کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات ماده بنزیل (Benzil) بنزیل یک ترکیب آلی با فرمول (C6H5CO) 2 […]

خرید تری اتوکسی وینیل سیلان (Triethoxyvinylsilane) مرک

تری اتوکسی وینیل سیلان (Triethoxyvinylsilane) مرک | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی تری اتوکسی وینیل سیلان (Triethoxyvinylsilane) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب، مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. مشخصات ماده تری اتوکسی وینیل سیلان     نحوه خرید تری […]

خرید هیدروکینون (Hydroquinone) مرک

هیدروکینون (Hydroquinone) مرک | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی هیدروکینون (Hydroquinone) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات ماده هیدروکینون (Hydroquinone) این ماده که به بنزن-۱،۴-دیول یا کینول نیز معروف […]

خرید آمونیاک ۲۵ درصد (Ammonia solution 25%) مرک

آمونیاک 25 درصد (Ammonia solution 25%) مرک | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی آمونیاک ۲۵ درصد (Ammonia solution 25%) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. کاربردهای ماده آمونیاک ۲۵ درصد (Ammonia solution 25%) کاربرد […]

خرید آمونیوم کلرید (Ammonium chloride) مرک

آمونیوم کلرید (Ammonium chloride) سیگما آلدریچ | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی آمونیوم کلرید (Ammonium chloride) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. کاربردهای ماده آمونیوم کلرید (Ammonium chloride) کاربرد غالب کلرید آمونیوم به […]

خرید آلومینیوم کلرید هگزاهیدرات (Aluminium chloride hexahydrate) مرک – دایا اکسیر

آلومینیوم کلرید هگزاهیدرات (Aluminium chloride hexahydrate) مرک | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی آلومینیوم کلرید هگزاهیدرات (Aluminium chloride hexahydrate) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. کاربردهای ماده آلومینیوم کلرید هگزاهیدرات (Aluminium chloride hexahydrate) کلرید […]

خرید محلول هیدروکلراید دولوکستین-دی۳ (Duloxetine-D3 hydrochloride solution) مرک – دایا اکسیر

محلول هیدروکلراید دولوکستین-دی۳ (Duloxetine-D3 hydrochloride solution) مرک | دایا اکسیر

محلول شیمیایی آزمایشگاهی هیدروکلراید دولوکستین-دی۳ (Duloxetine-D3 hydrochloride solution) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب توضیحات، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محلول شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات محلول هیدروکلراید دولوکستین-دی۳ (Duloxetine-D3 hydrochloride solution) یک استاندارد داخلی […]