آرشیو دسته بندی ها: محصولات مرک Merck

خرید اتیل استات مرک

اتیل استات

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی اتیل استات (Ethyl acetate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر  نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران بخوانید. توضیحات اتیل استات […]

خرید سیتریک اسید مرک

سیتریک اسید

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی سیتریک اسید (Citric acid) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر  نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران بخوانید. توضیحات سیتریک اسید […]

خرید نیترات نقره مرک

نیترات نقره

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی نیترات نقره (Silver nitrate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر  نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران بخوانید. توضیحات نیترات نقره […]

خرید منگنز دی اکسید مرک

منگنز دی اکسید

یکی از محصولات موجود در برند مرک ، ماده شیمیایی آزمایشگاهی منگنز دی‌ اکسید (Manganese(IV) oxide) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر  نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران بخوانید. توضیحات […]

خرید پتاسیم تلوریت هیدرات مرک

پتاسیم تلوریت هیدرات

یکی از محصولات موجود در برند مرک ، ماده شیمیایی آزمایشگاهی پتاسیم تلوریت هیدرات (Potassium tellurite-hydrate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران […]

خرید دی متیل فرمامید مرک

دی متیل فرمامید

یکی از محصولات موجود در برند مرک ، ماده شیمیایی آزمایشگاهی  دی متیل فرمامید (N,N-Dimethylformamide) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  بخوانید. توضیحات دی […]

خرید هیدروژن پروکساید مرک

هیدروژن پروکساید

یکی از محصولات موجود در برند مرک ، ماده شیمیایی آزمایشگاهی هیدروژن پروکساید (Sodium thiosulfate solution) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  بخوانید. توضیحات […]

خرید محلول تیوسولفات سدیم مرک

تیوسولفات سدیم

یکی از محصولات موجود در برند مرک ، ماده شیمیایی آزمایشگاهی محلول تیوسولفات سدیم (Sodium thiosulfate solution) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  بخوانید. […]

خرید پتاسیم یدید مرک

پتاسیم یدید

یکی از محصولات موجود در سایت مرک مواد شیمیایی، ماده شیمیایی آزمایشگاهی پتاسیم یدید (Potassium iodide) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  بخوانید. توضیحات […]

خرید دی سدیم هیدروژن فسفات مرک

دی سدیم هیدروژن فسفات

یکی از محصولات موجود در سایت مرک مواد شیمیایی، ماده شیمیایی آزمایشگاهی دی سدیم هیدروژن فسفات (di-Sodium hydrogen phosphate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی […]

جهت استعلام قیمت مواد آزمایشگاهی لطفا ارتباط بگیرید
error: Content is protected !!