آرشیو دسته بندی ها: محصولات مرک Merck

فروش کلروبنزن Chlorobenzene مرک

کلروبنزن

یکی از محصولات موجود در سایت مرک آلمان، ماده شیمیایی آزمایشگاهی کلروبنزن (Chlorobenzene )میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی بخوانید. توضیحات کلروبنزن Chlorobenzene کلروبنزن […]

فروش دی اتیل اتر Diethyl ether مرک

دی اتیل اتر

یکی از محصولات موجود در سایت مرک آلمان، ماده شیمیایی آزمایشگاهی دی اتیل اتر Diethyl ether میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی بخوانید. توضیحات […]

فروش اسپن ۲۰ مرک

اسپن 20

مواد شیمیایی مرک Merck: ماده شیمیایی آزمایشگاهی اسپن ۲۰ از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک میلیور آلمان از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید (Span20) از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات اسپن ۲۰ اسپن ۲۰ یا سوربیتان مونو لائورات مخلوطی […]

خرید پتاسیم دی کرومات Potassium dichromate مرک

پتاسیم دی کرومات Potassium dichromate

مواد شیمیایی مرک: ماده شیمیایی آزمایشگاهی پتاسیم دی کرومات Potassium dichromate از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات پتاسیم دی کرومات Potassium dichromate پتاسیم دی کرومات ترکیبی […]

خرید کلرید روی (Zinc chloride) مرک

کلرید روی

ماده شیمیایی آزمایشگاهی کلرید روی (Zinc chloride) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات کلرید روی (Zinc chloride) کلرید روی یا زینک کلراید ترکیبی کریستالی و سفید رنگ […]

خرید اسید سوربیک (Sorbic acid) مرک

اسید سوربیک (Sorbic acid)

ماده شیمیایی آزمایشگاهی اسید سوربیک (Sorbic acid) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات اسید سوربیک (Sorbic acid) سوربیک اسید جامد بی رنگی است که کمی […]

خرید آمونیوم سولفات (Ammonium sulfate) مرک

آمونیوم سولفات (Ammonium sulfate)

ماده شیمیایی آزمایشگاهی آمونیوم سولفات (Ammonium sulfate) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات آمونیوم سولفات (Ammonium sulfate) سولفات آمونیوم یک نمک سولفات معدنی است که […]

خرید فتالیک انیدرید (Phthalic anhydride) مرک

فتالیک انیدرید (Phthalic anhydride) مرک | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی فتالیک انیدرید (Phthalic anhydride) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات فتالیک انیدرید (Phthalic anhydride) این اولین انیدرید اسید دی کربوکسیلیک بود که […]

خرید هیدروکسی پروپیل متاکریلات (Hydroxypropyl methacrylate) مرک

هیدروکسی پروپیل متاکریلات (Hydroxypropyl methacrylate) مرک | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی هیدروکسی پروپیل متاکریلات (Hydroxypropyl methacrylate) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات هیدروکسی پروپیل متاکریلات (Hydroxypropyl methacrylate) هیدروکسی پروپیل متاکریلات (HPMA) یک استر […]

خرید ال آسکوربیک اسید (L(+)-Ascorbic Acid) مرک

ال آسکوربیک اسید (L(+)-Ascorbic Acid) مرک | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی ال آسکوربیک اسید (L(+)-Ascorbic Acid) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب، توضیحات، کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات ماده ال آسکوربیک اسید (L(+)-Ascorbic Acid) آسکوربیک اسید […]

error: Content is protected !!