آرشیو دسته بندی ها: مطالب آموزشی

کمپلکس ها

کمپلکس

در مطلب قبلی در رابطه با ژن های میتوکندریایی صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران، می خواهیم به بررسی کمپلکس ها بپردازیم. کمپلکس چیست؟ یک کمپلکس که گاهی اوقات به آن کمپلکس کئوردیناسیون نیز می گویند، از یک اتم فلز مرکزی تشکیل شده است که توسط […]

ژن های میتوکندریایی

میتوکندری

در مطلب قبلی در رابطه با متابولیت صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران، می خواهیم به بررسی ژن های میتوکندریایی بپردازیم. هر کدام از ما درون سلول‌هایمان، یک مجموعه دوم ژن داریم که کاملا مجزا از ۲۳ جفت کروموزومی است که از والدینمان به ارث می‌بریم. این موضوع نه […]

متابولیت چیست

متابولیت

در مطلب قبلی در رابطه با مول چیست صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی متابولیت ها بپردازیم. هر ماده ای که محصول عمل متابولیک است یا در یک فرآیند متابولیک دخیل است متابولیت میباشد. در علم بیوشیمی مواد شرکت‌کننده در متابولیسم یا سوخت و […]

مول چیست

مول

در مطلب قبلی در رابطه با لیپیدها صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی مول در شیمی بپردازیم. مول، واحد مقدار ماده در سیستم بین المللی واحدها (SI) است. مقدار کمی ماده معیاری است که نشان می‌دهد چند عنصر اولیه یک ماده در یک […]

لیپیدها

لیپیدها

در مطلب قبلی در رابطه با کاتالیزورها صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی لیپیدها بپردازیم. لیپیدها مولکول هایی حاوی هیدروکربن هستند که ساختار و عملکرد سلول های زنده را تشکیل می دهند. نمونه هایی از لیپیدها عبارتند از چربی ها، روغن ها، فسفولیپیدها، […]

کاتالیزورها

کاتالیزور

در مطلب قبلی در رابطه با کریسپر و ویرایش DNA صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی کاتالیزورها بپردازیم. کاتالیزور در شیمی در شیمی، کاتالیزورها به موادی گفته می‌شود که با تغییر مسیر واکنش، سرعت واکنش را تغییر می‌دهند. بیشتر اوقات از یک کاتالیزور […]

کریسپر و ویرایش DNA

کریسپر

در مطلب قبلی در رابطه با هیدروکربن ها صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی کریسپر بپردازیم. از کوچکترین موجود تک سلولی تا بزرگترین موجودات روی کره زمین،  هر چیز زنده ای با ژن هایش تعریف میشود. DNA که در ژن ما است مثل دفترچه راهنما […]

هیدروکربن ها

هیدروکربن ها

در مطلب قبلی در رابطه با تیتراسیون صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی هیدروکربن ها بپردازیم. هیدروکربن  هیدروکربن مولکولی است که فقط از هیدروژن و کربن تشکیل شده است. هیدروکربن ها ساده ترین مولکول های آلی و اجزای سازنده شیمی آلی هستند. آنها […]

تیتراسیون چیست

تیتراسیون

در مطلب قبلی در رابطه با داروهای جدید با پپتید محدود شده صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی تیتراسیون بپردازیم. تیتراسیون چیست؟ تیتراسیون که به عنوان تیتر سنجی نیز شناخته می شود یک تکنیک تجزیه و تحلیل کیفی شیمیایی است که برای محاسبه غلظت یک […]

داروهای جدید با پپتید محدود شده

پپتید

در مطلب قبلی در رابطه با میکروسکوپ الکترونی صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی نوع جدیدی دارو بپردازیم که از مولکولی به اسم پپتید محدود شده ساخته شده است. امروز تنها تعداد معدودی داروی پپتیدی محدود شده وجود دارد، اما در دهه های […]

جهت استعلام قیمت مواد آزمایشگاهی لطفا ارتباط بگیرید
error: Content is protected !!