آرشیو دسته بندی ها: مطالب آموزشی

لیپیدها

لیپیدها

در مطلب قبلی در رابطه با کاتالیزورها صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی لیپیدها بپردازیم. لیپیدها مولکول هایی حاوی هیدروکربن هستند که ساختار و عملکرد سلول های زنده را تشکیل می دهند. نمونه هایی از لیپیدها عبارتند از چربی ها، روغن ها، فسفولیپیدها، […]

کاتالیزورها

کاتالیزور

در مطلب قبلی در رابطه با کریسپر و ویرایش DNA صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی کاتالیزورها بپردازیم. کاتالیزور در شیمی در شیمی، کاتالیزورها به موادی گفته می‌شود که با تغییر مسیر واکنش، سرعت واکنش را تغییر می‌دهند. بیشتر اوقات از یک کاتالیزور […]

کریسپر و ویرایش DNA

کریسپر

در مطلب قبلی در رابطه با هیدروکربن ها صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی کریسپر بپردازیم. از کوچکترین موجود تک سلولی تا بزرگترین موجودات روی کره زمین،  هر چیز زنده ای با ژن هایش تعریف میشود. DNA که در ژن ما است مثل دفترچه راهنما […]

هیدروکربن ها

هیدروکربن ها

در مطلب قبلی در رابطه با تیتراسیون صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی هیدروکربن ها بپردازیم. هیدروکربن  هیدروکربن مولکولی است که فقط از هیدروژن و کربن تشکیل شده است. هیدروکربن ها ساده ترین مولکول های آلی و اجزای سازنده شیمی آلی هستند. آنها […]

تیتراسیون چیست

تیتراسیون

در مطلب قبلی در رابطه با داروهای جدید با پپتید محدود شده صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی تیتراسیون بپردازیم. تیتراسیون چیست؟ تیتراسیون که به عنوان تیتر سنجی نیز شناخته می شود یک تکنیک تجزیه و تحلیل کیفی شیمیایی است که برای محاسبه غلظت یک […]

داروهای جدید با پپتید محدود شده

پپتید

در مطلب قبلی در رابطه با میکروسکوپ الکترونی صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی نوع جدیدی دارو بپردازیم که از مولکولی به اسم پپتید محدود شده ساخته شده است. امروز تنها تعداد معدودی داروی پپتیدی محدود شده وجود دارد، اما در دهه های […]

میکروسکوپ الکترونی

میکروسکوپ الکترونی

در مطلب قبلی در رابطه با ژئوشیمی چیست صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی میکروسکوپ الکترونی بپردازیم. هدف از ایجاد یک میکروسکوپ الکترونی دستیابی به بزرگنمایی‌های بسیار بیشتر از بزرگنمایی‌هایی بود که با میکروسکوپ‌های نوری معمولی امکان‌پذیر بود که شامل استفاده از یک […]

ژئوشیمی چیست

ژئوشیمی

در مطلب قبلی در رابطه با تاثیر ورزش بر متابولیسم بدن صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر خرید مواد شیمیایی، می خواهیم به بررسی ژئوشیمی بپردازیم. ژئوشیمی ژئوشیمی به بهره برداری از منابع زمین مانند فلزات و نفت می پردازد. همچنین به درک برخی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی امروزی، مانند […]

تاثیر ورزش بر متابولیسم بدن

متابولیسم بدن

در مطلب قبلی در رابطه با بیوشیمی و کاربرد آن صحبت کردیم و در این مطلب از شرکت دایا اکسیر خرید مواد شیمیایی ، می خواهیم به بررسی تاثیر ورزش بر متابولیسم بدن بپردازیم. تاثیر ورزش بر متابولیسم بدن اغلب می‌شنویم که ورزش می‌تواند با افزایش سرعت یا بالا بردن سوخت‌وساز به کاهش وزن ما کمک […]

بیوشیمی و کاربرد آن

بیوشیمی

در مطلب قبلی در رابطه با پلیمر و کاربرد آن صحبت کردیم و در این مطلب از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، می خواهیم به بررسی بیوشیمی و کاربرد آن بپردازیم. تعریف بیوشیمی بیوشیمی مطالعه واکنش های شیمیایی است که در موجودات زنده اتفاق می افتد. این علم عناصر زیست شناسی و شیمی را ترکیب می […]

جهت استعلام قیمت مواد آزمایشگاهی لطفا ارتباط بگیرید
error: Content is protected !!