آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین گرید آزمایشگاهی از جمله آنتی بیوتیک های آزمایشگاهی موجود در شرکت دایا اکسیر می باشد. در این مطلب به توضیحات، کاربردها، مشخصات دقیق و نحوه خرید این آنتی بیتوتیک پرداخته شده است.

توضیحات سیپروفلوکساسین

آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin) گرید آزمایشگاهی از جمله آنتی بیوتیک های موجود در شرکت دایا اکسیر می باشد. در این مطلب به کاربردها، مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی پرداخته شده است. سیپروفلوکساسین در سال ۱۹۸۰ ثبت اختراع شد و در سال ۱۹۸۷ معرفی شد.

سیپروفلوکساسین یک آنتی بیوتیک با طیف وسیع از کلاس فلوروکینولون است که برای درمان تعدادی از عفونت های باکتریایی استفاده می شود از جمله عفونت‌های استخوان و مفاصل، عفونت‌های داخل شکمی، انواع خاصی از اسهال عفونی، عفونت‌های دستگاه تنفسی، عفونت‌های پوستی، تب حصبه، و عفونت‌های دستگاه ادراری و غیره.می توان آن را به صورت خوراکی، قطره چشمی، قطره گوش یا داخل وریدی مصرف کرد.

سیپروفلوکساسین فقط عفونت های باکتریایی را درمان می کند. عفونت های ویروسی مانند سرماخوردگی را درمان نمی کند و برای مصارف خاصی از جمله سینوزیت حاد، عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی و سیپروفلوکساسین یک داروی خط اول در نظر گرفته نمی شود.

طیف فعالیت آن شامل بیشتر سویه‌های باکتریایی است که مسئول پنومونی‌های اکتسابی از جامعه، برونشیت، عفونت‌های دستگاه ادراری و گاستروانتریت هستند. سیپروفلوکساسین به ویژه در برابر باکتری های گرم منفی (مانند اشریشیا کلی، هموفیلوس آنفولانزا، کلبسیلا پنومونیه، لژیونلا پنوموفیلا، موراکسلا کاتارالیس، پروتئوس میرابیلیس، و سودوموناس آئروژینوزا) موثر است، اما نسبت به باکتری های گرم مثبت مثل استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوک پنومونیه و انتروکوکوس فکالیس در مقایسه با آنتی بیوتیک ها ی جدید از گروه فلوروکینولون ها اثرگذاری کمتری دارد.

به علت استفاده بیش از حد از آن برای درمان عفونت‌های جزئی که به آسانی با آنتی‌بیوتیک‌های قدیمی‌تر قابل درمان هستند، بسیاری از باکتری‌ها در سال‌های اخیر نسبت به این دارو مقاومت نشان داده‌اند و کارآمدی آن را به میزان قابل توجهی کمتر کرده‌اند. مقاومت به سیپروفلوکساسین و سایر فلوروکینولون ها ممکن است به سرعت، حتی در طول دوره درمان، ایجاد شود. پاتوژن های متعددی از جمله انتروکوک ها، استرپتوکوکوس پیوژنز و کلبسیلا پنومونیه (مقاوم در برابر کینولون) اکنون مقاومت نشان می دهند. استفاده گسترده دامپزشکی از فلوروکینولون ها، به ویژه در اروپا، نیز در این امر دخیل بوده است. در همین حال، برخی از سویه های Burkholderia cepacia، Clostridium innocuum و Enterococcus faecium به درجات مختلف نسبت به سیپروفلوکساسین مقاومت نشان داده اند.

مکانیسم اثر سیپروفلوکساسین

سیپروفلوکساسین، نسل دوم فلوروکینولون، تکثیر DNA را با مهار توپوایزومراز II و IV متوقف می کند. توپوایزومراز II آنزیمی است که میزان ابرپیچ شدن (supercoiling) مارپیچ دو رشته ای DNA را در طی فرآیند همانندسازی کاهش می دهد، و جدا شدن دو رشته دختر DNA توسط توپوایزومراز IV انجام می شود. بنابراین سیپروفلوکساسین دارای خواص ضد باکتریایی و باکتریواستاتیکی در برابر پاتوژن های باکتریایی گرم منفی و گرم مثبت است. پاتوژن های گرم منفی رایجی که کینولون ها علیه آنها کار می کنند عبارتند از هموفیلوس، سالمونلا، سودوموناس و انتروباکتر. عفونت‌های گرم مثبت شامل استافیلوکوک‌ها و استرپتوکوک‌ها می‌شود. معمولاً در مواردی که شامل عفونت‌های دستگاه تنفسی، دستگاه گوارش، دستگاه ادراری و شکم می‌شود، استفاده می‌شود. عملکرد سیپروفلوکساسین وابسته به غلظت است. در غلظت‌های پایین، تنها عمل توپوایزومراز II را کاهش می‌دهد. با این حال، اگر این دارو در دوزهای بالاتر تجویز شود، می تواند توپوایزومراز IV را نیز مهار کند. اگر عفونت توسط باکتری های گرم منفی ایجاد شود، توپوایزومراز II به هدف اولیه دارو تبدیل می شود. اگر پاتوژن یک باکتری گرم مثبت باشد، هدف اولیه توپوایزومراز IV می شود. در مورد ارگانیسم های گرم منفی، سیپروفلوکساسین اثر طولانی پس از آنتی بیوتیک  (PAE)  اعمال می کند، به این معنی که دارو حتی پس از قطع صرف آن توسط بیمار فعال باقی می ماند.

 

مشخص شده است که یون‌های منیزیم ، می‌توانند واکنش بین آنتی‌بیوتیک و پروتئین هدف آن را تسهیل کنند. این واکنش شامل یون منیزیم و مولکول آب است که با بقایای اسید آمینه برهمکنش می کنند. تصور می شود که این تعامل بیشتر از طریق نیروهای واندروالس باشد. با کربونیل در موقعیت C4 و اسید در C3 به عنوان شرکت کنندگان مهم در مکانیسم اتصال به دلیل فعل و انفعالات مهمی که در موقعیت C4 و C3 رخ می دهد، تغییرات زیادی در جانشین ها دیده نمی شود زیرا بر موقعیت یون منیزیم تأثیر می گذارد. و مجتمع هماهنگی بعدی موقعیت‌های ۱ و ۷ دارای گروه‌های جانشین بزرگ و حجیم هستند که به دارو اجازه می‌دهند تا به عنوان یک گوه برای تغییر شکل DNA و مهار اتصال توپوایزومراز عمل کند. کربن واقع در C7 بیشترین تنوع را در رابطه با جانشین هایی که ممکن است در مولکول جایگزین شوند، امکان پذیر می کند.

 

مکانیسم  اثر سیپروفلوکساسین - آنتی بیوتیک های آزمایشگاهی | دایا اکسیر

 

مولکول‌های فعال سیپروفلوکساسین دو محل را در داخل توپوایزومراز متصل می‌کنند و از طریق نیروهای واندروالس بین گروه کتون دارو و یون منیزیم در جای خود قرار می‌گیرند. وجود این یون منیزیم امکان تشکیل یک کره هماهنگی هشت وجهی را در گروه‌های کربونیل و کربوکسیلیک اسید متصل به C3 و C4 به ترتیب و همچنین پیوند هیدروژنی به دو باقی مانده اسید آمینه که دارو را به توپوایزومراز متصل می‌کنند، می‌دهد.

یون منیزیم با دو اتم اکسیژن از کینولون و چهار مولکول آب، یک هشت وجهی منظم را تشکیل می‌دهد. سپس دو تا از این مولکول‌های آب می‌توانند پیوندهای هیدروژنی را با باقی مانده‌های Ser84 و Glu88 روی توپوایزومراز تشکیل دهند، آنتی‌بیوتیک را متصل کرده و باعث اختلال در مکانیسم عمل طبیعی آنزیم شوند

همانندسازی DNA بخش قابل توجهی از وابستگی به عملکرد مناسب توپوایزومراز II و توپوایزومراز IV برای کمک به باز کردن ساختار مارپیچ دوگانه DNA دارد. سیپروفلوکساسین به عنوان یک مهارکننده این آنزیم ها قادر است به طور موثری تکثیر را مختل کند و در نهایت منجر به آپوپتوز سلول در حال تکثیر شود.

کاربردهای سیپروفلوکساسین

فعالیت ضد باکتریایی سیپروفلوکساسین، در کنترل آلودگی مایکوپلاسما در رده های سلولی آلوده تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. هفت گونه مایکوپلاسما شامل  M. hyorhinis، M. gallisepticum، M. orale، M. salivarium، M. hominis، M. fermentans و M. arginini که به طور مزمن رده پلاسموسیتومای موشی را آلوده کرده بودند، با سیپروفلوکساسین ۱۰ میکروگرم در میلی لیتر ریشه کن شدند. آلودگی‌زدایی مایکوپلاسمایی کشت‌های سلولی با روش کشت ۴ هفته پس از درمان بررسی شد. هیچ عارضه جانبی در کشت سلولی و سنجش تکثیر پیچیده با سلول‌های با منشأ انسانی و موش، با استفاده از سیپروفلوکساسین در دوزهای تا ۵/۲ برابر غلظت باکتری‌کشی معمول مشاهده نشد.

درصد بالایی از رده های سلولی به طور مزمن با گونه های مختلف مایکوپلاسما آلوده می شوند. افزودن آنتی‌بیوتیک‌هایی که به‌ویژه در برابر این آلاینده‌ها مؤثر هستند به محیط کشت در مدت زمان محدود، یک روش ساده، ارزان و بسیار عملی برای ضدعفونی کردن کشت‌های سلولی است.

مشخصات سیپروفلوکساسین

 

نام لاتین Ciprofloxacin hydrochloride
نام فارسیسیپروفلوکساسین هیدروکلراید
Cas No ۹۳۱۰۷-۰۸-۵
فرمول شیمیایی C17H18FN3O3HCL
وزن مولکولی ۳۶۷.۹
شرایط نگهداری ۲-۸°C

 

نحوه خرید سیپروفلوکساسین

شرکت دایا اکسیر با همکاری کارشناسان مجرب خود در بخش فنی و فروش جهت تأمین مواد اولیه پژوهش های تحقیقاتی، آنتی بادی، محیط کشت، انواع محلول بافر و آنتی بیوتیک آزمایشگاهی سیپروفلوکساسین با کیفیت بالا و قیمت مناسب را فراهم نموده است. شما می توانید جهت خرید این ماده با بخش فروش شرکت دایا اکسیر تماس بگیرید.

قیمت Ciprofloxacin

دایا اکسیر وارد کننده بدون واسطه آنتی بیوتیک های با گرید آزمایشگاهی، آماده پاسخگویی به استعلام قیمت خریداران محترم با قیمت های مناسب می باشد.

 

سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin) آنتی بیوتیک آزمایشگاهی | دایا اکسیر

4 دیدگاه در خرید سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin) آنتی بیوتیک آزمایشگاهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت استعلام قیمت مواد آزمایشگاهی لطفا ارتباط بگیرید
error: Content is protected !!