فروش ماده شیمیایی سیگما بوتیل آکریلات Butyl acrylate کاتالوگ نامبر ۲۳۴۹۲۳ Sigma Aldrich

بوتیل آکریلات - Butyl acrylate -234923

  بوتیل آکریلات Butyl acrylate چیست بوتيل اكريلات به انگلیسی Butyl acrylate با فرمول شیمیایی C7H12O2 یک مونومر اکریلیکی است که به صورت مایعی شفاف است. از جمله…

ادامه مطلب

فروش ماده شیمیایی پلی اتیلن گلیکول Poly(ethylene glycol) methyl ether thiol کاتالوگ نامبر ۷۲۹۱۵۹ Sigma Aldrich

پلی اتیلن گلیکول-Poly(ethylene glycol) methyl ether thiol-729159

پلی اتیلن گلیکول چیست پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ با فرمول CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2SH پلیمر تراکمی آب و اتیلن اکسید است که این پلیمرها مهمترین نوع تجاری پلی اترها هستند. عددی…

ادامه مطلب

فروش ماده شیمیایی N,N′متیلن بیس آکریل آمید کاتالوگ نامبر M7256 Sigma Aldrich

متیلن بیس آکریل آمید -N,N′-Methylenebisacrylamide-M7256

  N,N′متیلن بیس آکریل آمید چیست متیلن بیس آکریل آمید به عنوان عامل اتصال برای آماده سازی پلی آکریل آمید به عنوان ژل در الکتروفورز به منظور جداسازی،…

ادامه مطلب