آرشیو برچسب: sigma Aldrich مشهد

فروش ماده آزمایشگاهی ۴-(۲- آمینواتیلن) بنزن سولفونامید(۴-(۲-Aminoethyl benzenesulfonamide) کاتالوگ نامبر۲۷۵۲۴۷ سیگماآلدریچ

4-2- آمینواتیلن بنزن سولفونامید -4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide -275247

ماده آزمایشگاهی ۴-۲- آمینواتیلن بنزن سولفونامید (۴-(۲-Aminoethyl)benzenesulfonamide) یکی از ده ها محصول کمپانی سیگماآلدریچ است که در مطلب قصد داریم به جزئیات این ماده شیمیایی آزمایشگاهی پردازیم؛ ۴-۲- آمینواتیلن بنزن سولفونامید چیست سلول های سرطانی انسانی هپاتوسلولار (HCC) با مهار کننده ۴-(۲- آمینواتیلن) بنزن سولفونامید (۴-(۲-Aminoethyl benzenesulfonamide)) تحت درمان قرار گرفتند. کاربرد ۴-(۲- آمینواتیلن) بنزن […]

فروش ماده آزمایشگاهی پنتا اریتریتول تترا کیس(Pentaerythritol tetrakis) کاتالوگ نامبر ۴۴۱۸۷۳ سیگما آلدریچ

پنتا اریتریتول تترا کیس- Pentaerythritol tetrakis - 441873

ماده آزمایشگاهی پنتا اریتریتول تترا کیس(Pentaerythritol tetrakis) در دایا اکسیر و محصول شرکت سیگما آلدریچ است که بعنوان آنتی اکسیدانت در صنعت کاربردهای مختلفی دارد. در ادامه خواص و ساختار شیمیایی، کاربردهای این ماده شیمیایی آورده شده است: پنتا اریتریتول تترا کیس(Pentaerythritol tetrakis) چیست پنتا اریتریتول تترا کیس (۳,۵-دی-ترت-بوتیل-۴-هیدروکسی هیدروکسی هیدروکینامات)، این ماده یک آنتی […]

فروش محیط کشت ام آر اس آگار(MRS Agar) کاتالوگ نامبر ۶۹۹۶۴ سیگماآلدریچ

محیط کشت ام آر اس آگار- MRS Agar-69964

شرکت سیگما آلدریچ در تولید مواد آزمایشگاهی نظیر محیط کشت نیز پیشرو بوده و یکی از محصولات آن محیط کشت ام آر اس آگار(MRS Agar) است در این مطلب به بررسی دقیق این محصول پرداخته شده است. محیط کشت ام آر اس آگار(MRS Agar) چیست این محیط کشت برای کشت Lactobacilli مصرف می شود. تغییر […]