فروش مرک Merck ماده اسید نیتریک کاتالوگ نامبر ۱۰۰۶۳۰

اسید نیتریک -Nitric acid-100630

  اسید نیتریک Nitric acid چیست اسید نیتریک با فرمول HNO3 اسیدی قوی با بویی زننده و بی رنگ است که در هوا دود میکند و در مقابل…

ادامه مطلب

فروش مرک Merck ماده آزمایشگاهی کلرید کلسیم دی هیدراتCalcium chloride dihydrate کاتالوگ نامبر ۱۰۲۳۸۲

کلرید کلسیم دی هیدرات ماده آزمایشگاهی-Calcium chloride dihydrate-102382

  ماده آزمایشگاهی کلرید کلسیم دی هیدرات Calcium chloride dihydrate چیست و کاربرد کلسیم دی هیدرات کلرید کلسیم، یک ترکیب شیمایی متشکل از کلسیم و کلر است.این ماده…

ادامه مطلب

فروش مرک Merck ماده دی فینیل متان ۴،۴′- دیسیوسیانات کاتالوگ نامبر ۸۲۰۷۹۷

دی فینیل متان 4،4'- دیسیوسیانات - Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate -820797

  دی فینیل متان ۴،۴′- دیسیوسیانات چیست مخلوط اصلاح شده دی فینیل متیان ۴،۴′-دی ایسونانات (MDI) با ایزومرها و همولوگ ها برای تولید و ساخت پلی اورتان قابل…

ادامه مطلب