نمایندگی مرکMerck ماده ۵-سولفوسالیسیلیک اسیدSulfosalicylic acid dihydrate کاتالوگ نامبر ۸۰۰۶۹۱

سولفوسالیسیلیک اسید- 5Sulfosalicylic acid dihydrate – 800691

  ۵-سولفوسالیسیلیک اسید چیست ۵ – سولفوسالیسیلیک اسید به انگلیسی ۵-Sulfosalicylic acid با فرمول شیمیایی C۷H۶O۶S یک ترکیب شیمیایی است که جرم مولی آن ۲۱۸٫۱۸۵ گرم بر مول می‌باشد.   کاربرد ۵- سولفوسالیسیلیک اسید سولفوسالیسیلیک اسید یک…

ادامه مطلب

نمایندگی مرکMerck ماده اسید کلریدریک ۳۷ % Hydrochloric acid fuming کاتالوگ نامبر ۱۰۰۳۱۷

اسید کلریدریک 37 %-Hydrochloric acid fuming 37%-100317

  اسید کلریدریک چیست هیدروکلریک اسید (جوهر نمک) یک محلول شفاف، بی رنگ و بسیار تند بو از هیدروژن کلراید در آب است. یک اسید معدنی بسیار خورنده…

ادامه مطلب

نمایندگی مرکMerck ماده بنزوئیل پراکساید کاتالوگ نامبر۸۰۱۶۴۱

بنزوئیل پراکساید-Benzoyl peroxide-801641

  بنزوئیل پراکساید Benzoyl peroxide چیست بنزوئیل پروکساید یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۷۱۸۷ است. که جرم مولی آن ۲۴۲٫۲۳ گرم بر مول می‌باشد. شکل ظاهری این…

ادامه مطلب