نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران سیس سیس۲-۴هگزادین دیول۱-۶ کد ۷۱۱۵۷۸

سیس سیس۲-۴هگزادین دیول۱-۶ چیست سیس سیس۲-۴هگزادین دیول۱-۶ با کاتالوگ نامبر ۷۱۱۵۷۸ و فرمول شیمیایی C6H10O2 در شرکت دایا اکسیر جم نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران موجود می باشد.…

ادامه مطلب

فروش ماده آزمایشگاهی بنزهیدرازید سیگما Benzhydrazide کاتالوگ نامبر B13071 Sigma Aldrich

بنزهیدرازید سیگما - Benzhydrazide- B13071

بنزهیدرازید Benzhydrazide چیست بنزهیدرازید Benzhydrazide ، محلول در آب (بخشی)، DMSO، متانول، استون (کمی) و کلروفرم (کمی) می باشد. همچنین نقطه ذوب این ماده ۱۱۲-۱۱۴درجه سانتیگراد ، نقطه…

ادامه مطلب

فروش ماده آزمایشگاهی پارالدهید گرید USP Paraldehyde کاتالوگ نامبرSigma 1496959 Aldrich

پارالدهید گرید USP - Paraldehyde-1496959

پارالدهید گرید USP Paraldehyde چیست پارالدهید گرید USP Paraldehyde فقط برای آزمایش استفاده می شود و برای تزریق به انسان یا حیوانات کاربرد ندارد و نمی توانند برای…

ادامه مطلب

فروش ماده آزمایشگاهی ۴-(۲- آمینواتیلن) بنزن سولفونامید۴-(۲-Aminoethyl)benzenesulfonamideکاتالوگ نامبر ۲۷۵۲۴۷ Sigma Aldrich

4-2- آمینواتیلن بنزن سولفونامید -4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide -275247

۴-۲- آمینواتیلن بنزن سولفونامید چیست سلول های سرطانی انسانی هپاتوسلولار (HCC) با مهار کننده ۴-(۲- آمینواتیلن) بنزن سولفونامید ۴-(۲-Aminoethyl)benzenesulfonamide تحت درمان قرار گرفتند.   کاربرد ۴-(۲- آمینواتیلن) بنزن…

ادامه مطلب

فروش ماده آزمایشگاهی پنتا اریتریتول تترا کیسPentaerythritol tetrakis کاتالوگ نامبر ۴۴۱۸۷۳ Sigma Aldrich

پنتا اریتریتول تترا کیس- Pentaerythritol tetrakis - 441873

پنتا اریتریتول تترا کیس (۳,۵-دی-ترت-بوتیل-۴-هیدروکسی هیدروکسی هیدروکینامات) چیست این ماده یک آنتی اکسیدانت مورد استفاده در چسب ها و پوشش های تزیینی، صنعتی و لوازم خانگی است. مزایای…

ادامه مطلب

فروش محیط کشت ام آر اس آگار MRS Agar کاتالوگ نامبر ۶۹۹۶۴ Sigma Aldrich

محیط کشت ام آر اس آگار- MRS Agar-69964

محیط کشت ام آر اس آگار چیست این محیط کشت برای کشت Lactobacilli مصرف می شود. تغییر روی پایه این محیط کشت بر اساس قابلیت مغذی بودن آب…

ادامه مطلب