فروش ماده آزمایشگاهی ۴-(۲- آمینواتیلن) بنزن سولفونامید۴-(۲-Aminoethyl)benzenesulfonamideکاتالوگ نامبر ۲۷۵۲۴۷ Sigma Aldrich

4-2- آمینواتیلن بنزن سولفونامید -4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide -275247

۴-۲- آمینواتیلن بنزن سولفونامید چیست سلول های سرطانی انسانی هپاتوسلولار (HCC) با مهار کننده ۴-(۲- آمینواتیلن) بنزن سولفونامید ۴-(۲-Aminoethyl)benzenesulfonamide تحت درمان قرار گرفتند.   کاربرد ۴-(۲- آمینواتیلن) بنزن…

ادامه مطلب

فروش ماده آزمایشگاهی پنتا اریتریتول تترا کیسPentaerythritol tetrakis کاتالوگ نامبر ۴۴۱۸۷۳ Sigma Aldrich

پنتا اریتریتول تترا کیس- Pentaerythritol tetrakis - 441873

پنتا اریتریتول تترا کیس (۳,۵-دی-ترت-بوتیل-۴-هیدروکسی هیدروکسی هیدروکینامات) چیست این ماده یک آنتی اکسیدانت مورد استفاده در چسب ها و پوشش های تزیینی، صنعتی و لوازم خانگی است. مزایای…

ادامه مطلب

فروش محیط کشت ام آر اس آگار MRS Agar کاتالوگ نامبر ۶۹۹۶۴ Sigma Aldrich

محیط کشت ام آر اس آگار- MRS Agar-69964

محیط کشت ام آر اس آگار چیست این محیط کشت برای کشت Lactobacilli مصرف می شود. تغییر روی پایه این محیط کشت بر اساس قابلیت مغذی بودن آب…

ادامه مطلب