راهنمای گریدهای مواد شیمیایی آزمایشگاهی

راهنمای گرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گرید مواد شیمیایی با طبقه بندی بر اساس درصد خلوص   گرید تحلیلی Analytical chemistry grade  خلوص استثنائی تقریبا نزدیک به بیشتر از 99 درصد   گرید آزمایشگاهی Laboratory chemistry…

ادامه مطلب