آرشیو دسته بندی ها: گریدهای مواد شیمیایی آزمایشگاهی

راهنمای جامع گریدهای مواد شیمیایی آزمایشگاهی

راهنمای گرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی

بیشتر مواد شیمیایی آزمایشگاهی دارای درجه ای هستند که به طور کلی نشان دهنده خلوص مواد شیمیایی است. استانداردهای مختلف زیادی وجود دارد که در درجه بندی استفاده می شود. اصطلاحات متغیر اغلب توسط سازندگان شیمیایی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد در این مطلب سعی کرده ایم تا راهنمای کاملی را برای درجه خلوص […]