آرشیو دسته بندی ها: محصولات مرک Merck

خرید تیتانیوم تتراکلراید مرک

تیتانیوم تتراکلراید

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی تیتانیوم تتراکلراید  (Titanium(IV) chloride) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات […]

خرید ستیل الکل مرک

ستیل الکل

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی ستیل الکل  (Cetyl alcohol) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات ستیل […]

خرید اتیل استات مرک

اتیل استات

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی اتیل استات (Ethyl acetate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات اتیل […]

خرید سیتریک اسید مرک

سیتریک اسید

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی سیتریک اسید (Citric acid) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات سیتریک […]

خرید نیترات نقره مرک

نیترات نقره

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی نیترات نقره (Silver nitrate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات نیترات […]

خرید منگنز دی اکسید مرک

منگنز دی اکسید

یکی از محصولات موجود در برند مرک ، ماده شیمیایی آزمایشگاهی منگنز دی‌ اکسید (Manganese(IV) oxide) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. […]

خرید پتاسیم تلوریت هیدرات مرک

پتاسیم تلوریت هیدرات

یکی از محصولات موجود در برند مرک ، ماده شیمیایی آزمایشگاهی پتاسیم تلوریت هیدرات (Potassium tellurite-hydrate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران […]

خرید دی متیل فرمامید مرک

دی متیل فرمامید

یکی از محصولات موجود در برند مرک ، ماده شیمیایی آزمایشگاهی  دی متیل فرمامید (N,N-Dimethylformamide) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  بخوانید. توضیحات دی […]

خرید هیدروژن پروکساید مرک

هیدروژن پروکساید

یکی از محصولات موجود در برند مرک ، ماده شیمیایی آزمایشگاهی هیدروژن پروکساید (Sodium thiosulfate solution) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  بخوانید. توضیحات […]

خرید محلول تیوسولفات سدیم مرک

تیو سولفات سدیم

یکی از محصولات موجود در برند مرک ، ماده شیمیایی آزمایشگاهی محلول تیوسولفات سدیم (Sodium thiosulfate solution) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  بخوانید. […]

جهت استعلام قیمت مواد آزمایشگاهی لطفا ارتباط بگیرید
error: Content is protected !!