آرشیو دسته بندی ها: محصولات مرک Merck

خرید پتاسیم هیدروژن فتالات مرک

پتاسیم هیدروژن فتالات

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی پتاسیم هیدروژن فتالات (Potassium hydroge phthalate)  میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. […]

خرید آهک مرک

آهک

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی آهک (Calcium hydroxide) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات آهک آهک […]

خرید اکسید منیزیم مرک

اکسید منیزیم

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی اکسید منیزیم (Magnesium oxide) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات اکسید […]

خرید برومین مرک

برومین

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی برومین (Bromine) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات برومین برم (برومین) […]

خرید آمونیوم آهن سولفات ۶ آبه مرک

آمونیوم آهن (II) سولفات 6 آبه

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی آمونیوم آهن سولفات ۶ آبه (Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد […]

خرید تولوئن مرک

تولوئن

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی تولوئن (Toluene) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات تولوئن تولوئن به […]

خرید اکسید آلومینیوم مرک

اکسید آلومینیوم

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی اکسید آلومینیوم(Aluminum oxide) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات اکسید آلومینیوم […]

خرید پلی وینیل الکل مرک

پلی وینیل الکل

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی پلی وینیل الکل(Polyvinyl alcohol, fully hydrolyzed) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. […]

خرید پتاسیم سوربات مرک

پتاسیم سوربات

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی پتاسیم سوربات (Potassium sorbate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات پتاسیم […]

خرید سدیم تترافنیل بورات مرک

سدیم تترافنیل بورات

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی سدیم تترافنیل بورات (Sodium tetraphenyl borate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. […]

جهت استعلام قیمت مواد آزمایشگاهی لطفا ارتباط بگیرید
error: Content is protected !!