آرشیو دسته بندی ها: محصولات مرک Merck

خرید زایلن مرک

زایلن

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی زایلن(m-Xylene)  میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات زایلن زایلین مایعی بی […]

خرید آب کروماتوگرافی مرک

آب کروماتوگرافی

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی آب کروماتوگرافی(Water for chromatography) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات آب […]

خرید سدیم استات مرک

سدیم استات

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی سدیم استات (Sodium acetate)  میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات سدیم […]

خرید گلیسیرین مرک

گلیسیرین

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی گلیسیرین(Glycerol) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات گلیسیرین گلیسرین یک الکل سه عاملی است که […]

خرید پرکلریک اسید مرک

پرکلریک اسید

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی پرکلریک اسید(Perchloric acid ) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات پرکلریک […]

خرید ادتا مرک

ادتا

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید یا ادتا (Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate)  میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر […]

خرید ان هگزان مرک

ان هگزان

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی ان هگزان  (n-Hexane)  میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات ان هگزان […]

خرید تیترازول پتاسیم هیدروکسید مرک

تیترازول پتاسیم هیدروکسید

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی تیترازول پتاسیم هیدروکسید  (Potassium hydroxide solution) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. […]

خرید سولفات جیوه II مرک

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی (سولفات جیوه II ) (Mercury II sulfate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در […]

خرید سولفات نقره مرک

سولفات نقره

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی سولفات نقره (Silver sulfate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات سولفات […]

جهت استعلام قیمت مواد آزمایشگاهی لطفا ارتباط بگیرید
error: Content is protected !!