آرشیو دسته بندی ها: محیط کشت

خرید محیط کشت LB براث مرک و کیولب

LB براث

محیط کشت  LB براث (((LB broth (MILLER از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی را بخوانید. توضیحات محیط کشت […]

خرید محیط کشت سولفیت آیرون آگار مرک و کیولب

سولفیت آیرون آگار

محیط کشت سولفیت آیرون آگار ( Sulfite iron agar (base) ) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی […]

خرید محیط کشت سابرو دکستروز براث مرک و کیولب

سابرو دکستروز براث

محیط کشت سابرو دکستروز براث (Sabouraud dextrose broth) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی را بخوانید. توضیحات […]

خرید محیط کشت مولر هینتون براث مرک و کیولب

مولر هینتون براث

محیط کشت مولر هینتون براث (Mueller Hinton Broth) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی را بخوانید. توضیحات […]

خرید محیط کشت بایل اسکولین آزاید آگار مرک و کیولب

بایل اسکولین آزاید آگار

محیط کشت بایل اسکولین آزاید آگار (Bile Aesculin Azide Agar) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را […]

خرید محیط کشت اوره آگار مرک و کیولب

اوره آگار

محیط کشت اوره آگار (Urea agar (Base) acc. CHRISTENSEN) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. توضیحات […]

خرید محیط کشت ای سی براث مرک و کیولب

ای سی براث

محیط کشت ای سی براث (EC (Escherichia coli) broth) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. […]

خرید محیط کشت نوترینت براث مرک و کیولب

نوترینت براث

محیط کشت نوترینت براث (GranuCult® Nutrient Broth) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. توضیحات محیط […]

خرید محیط کشت پلیت کانت اسکیم میلک مرک و کیولب

پلیت کانت اسکیم میلک

محیط کشت پلیت کانت اسکیم میلک ((PCSM) Plate Count skimmed milk agar) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی […]

خرید محیط کشت سیمون سیترات آگار مرک و کیولب

سیمون سیترات آگار

محیط کشت سیمون سیترات آگار (SIMMONS citrate agar) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. توضیحات […]

جهت استعلام قیمت مواد آزمایشگاهی لطفا ارتباط بگیرید
error: Content is protected !!