فروش محیط کشت خرید محیط کشت

فروش محیط کشت سیگما و مرک دایا اکسیر

محیط کشت چیست محیط کشت Growth medium محیط دارای مایع یا ژل می‌باشد که به منظور رشد دادن میکروب‌ها، یاخته‌ها یا حتی گیاهان کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد.…

ادامه مطلب