آرشیو دسته بندی ها: محصولات

خرید اتیل استات مرک

اتیل استات

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی اتیل استات (Ethyl acetate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر  نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران بخوانید. توضیحات اتیل استات […]

خرید پلی گالاکتورونیک اسید سیگما آلدریچ

پلی گالاکتورونیک اسید

ماده آزمایشگاهی پلی گالاکتورونیک اسید (Polygalacturonic acid) از جمله مواد شیمیایی آزمایشگاهی تولید شده توسط شرکت سیگما آلدریچ از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی بخوانید. توضیحات پلی گالاکتورونیک اسید پلی گالاکتورونیک […]

خرید محیط کشت اوره براث مرک و کیولب

کاربرد های اوره براث

محیط کشت اوره براث (Urea broth) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. توضیحات اوره براث […]

خرید سیتریک اسید مرک

سیتریک اسید

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی سیتریک اسید (Citric acid) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر  نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران بخوانید. توضیحات سیتریک اسید […]

خرید سدیم بوروهیدرید سیگما آلدریچ

سدیم بوروهیدرید

ماده آزمایشگاهی سدیم بوروهیدرید (Sodium borohydride) از جمله مواد شیمیایی آزمایشگاهی تولید شده توسط شرکت سیگما آلدریچ از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی بخوانید. توضیحات سدیم بوروهیدرید سدیم بورو هیدرید، یا […]

خرید محیط کشت لاکتوز براث مرک و کیولب

لاکتوز براث

محیط کشت لاکتوز براث (GranuCult® Lactose broth) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی  را بخوانید. توضیحات لاکتوز […]

خرید نیترات نقره مرک

نیترات نقره

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی نیترات نقره (Silver nitrate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر  نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران بخوانید. توضیحات نیترات نقره […]

خرید بتولینیک اسید سیگما آلدریچ

بوتیلینیک اسید

ماده آزمایشگاهی بتولینیک اسید(Betulinic acid) از جمله مواد شیمیایی آزمایشگاهی تولید شده توسط شرکت سیگما آلدریچ از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی بخوانید. توضیحات بتولینیک اسید اسید بتولینیک یک محصول طبیعی […]

خرید سولفید لیتیم سیگما آلدریچ

کاربرد سولفید لیتیوم

ماده آزمایشگاهی سولفید لیتیوم (Lithium sulfide) از جمله مواد شیمیایی آزمایشگاهی تولید شده توسط شرکت سیگما آلدریچ از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات سولفید لیتیوم سولفید لیتیوم […]

خرید محیط کشت ویولت رد بایل آگار مرک و کیولب

ویولت رد بایل آگار

محیط کشت ویولت رد بایل آگار VRB (Violet Red Bile Lactose agar) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی […]

جهت استعلام قیمت مواد آزمایشگاهی لطفا ارتباط بگیرید
error: Content is protected !!