آرشیو دسته بندی ها: محصولات

خرید ان هگزان مرک

ان هگزان

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی ان هگزان  (n-Hexane)  میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. توضیحات ان هگزان […]

خرید کوئرستین سیگما آلدریچ

کوئرستین

ماده آزمایشگاهی کوئرستین  (Quercetin) از جمله مواد شیمیایی آزمایشگاهی تولید شده توسط شرکت سیگما آلدریچ از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی بخوانید. توضیحات کوئرستین فلاونولی است که در بیشتر میوه‌ها، سبزیجات، برگ‌ها […]

خرید محیط کشت LB براث مرک و کیولب

LB براث

محیط کشت  LB براث (((LB broth (MILLER از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی را بخوانید. توضیحات محیط کشت […]

خرید تیترازول پتاسیم هیدروکسید مرک

تیترازول پتاسیم هیدروکسید

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی تیترازول پتاسیم هیدروکسید  (Potassium hydroxide solution) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران بخوانید. […]

خرید آیورمکتین سیگما آلدریچ

آیورمکتین

ماده آزمایشگاهی آیورمکتین  (Ivermectin) از جمله مواد شیمیایی آزمایشگاهی تولید شده توسط شرکت سیگما آلدریچ از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی بخوانید. توضیحات آیورمکتین ایورمکتین متعلق به گروه ‌macrocyclic lactones‌ می‌باشد، […]

خرید محیط کشت سولفیت آیرون آگار مرک و کیولب

سولفیت آیرون آگار

محیط کشت سولفیت آیرون آگار ( Sulfite iron agar (base) ) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی […]

خرید سولفات جیوه II مرک

یکی از محصولات موجود در برند مرک، ماده شیمیایی آزمایشگاهی (سولفات جیوه II ) (Mercury II sulfate) میباشد که تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر مرکز فروش مواد شیمیایی در […]

خرید باریم استات سیگما آلدریچ

باریم استات

ماده آزمایشگاهی باریم استات (Barium acetate) از جمله مواد شیمیایی آزمایشگاهی تولید شده توسط شرکت سیگما آلدریچ از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی بخوانید. توضیحات باریم استات باریم استات نمکی به صورت […]

خرید آبامکتین سیگما آلدریچ

آبامکتین

ماده آزمایشگاهی آبامکتین (Abamectin) از جمله مواد شیمیایی آزمایشگاهی تولید شده توسط شرکت سیگما آلدریچ از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی را از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی بخوانید. توضیحات آبامکتین آبامکتین حشره کش-کنه کش و نماتدکشی از گروه […]

خرید محیط کشت سابرو دکستروز براث مرک و کیولب

سابرو دکستروز براث

محیط کشت سابرو دکستروز براث (Sabouraud dextrose broth) از جمله محیط کشت های تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی و محیط کشت میکروبی در جهان است. در این مطلب کاربرد، مشخصات دقیق و نحوه خرید این محیط کشت از دایا اکسیر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی را بخوانید. توضیحات […]

جهت استعلام قیمت مواد آزمایشگاهی لطفا ارتباط بگیرید
error: Content is protected !!