آرشیو مولف: دایا اکسیر

خرید مولیبدات سدیم (Sodium molybdate) سیگما آلدریچ

مولیبدات سدیم (Sodium molybdate) سیگما آلدریچ | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی مولیبدات سدیم (Sodium molybdate) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت سیگما آلدریچ از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات مولیبدات سدیم (Sodium molybdate) مولیبدات سدیم دارای خاصیت مقاومت در […]

real time PCR چیست؟ روش های انجام + کاربردها + مزایا

real time PCR چیست؟ دایا اکسیر

در مطلب قبلی در مورد پپتید و روش های سنتز آن صحبت کردیم. در این مطلب از دایا اکسیر که می توانید به راحتی خرید آنلاین مواد شیمیایی آزمایشگاهی را انجام دهید، می خواهیم درباره روش real time PCR به طور مفصل صحبت کنیم. خواهیم گفت تکنیک های انجام این روش به چه شکل است و این […]

خرید کاربید مولیبدن (Molybdenum carbide) سیگما آلدریچ

کاربید مولیبدن (Molybdenum carbide) سیگما آلدریچ | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی کاربید مولیبدن (Molybdenum carbide) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت سیگما آلدریچ از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. کاربردهای کاربید مولیبدن (Molybdenum carbide) کاربید مولیبدن یک ماده سرامیکی نسوز […]

خرید ان-بوتیل-ان-(۴-هیدروکسی بوتیل) نیتروزامین (N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine) سیگما آلدریچ

ان-بوتیل-ان-(4-هیدروکسی بوتیل) نیتروزامین (N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine) سیگما آلدریچ | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی ان-بوتیل-ان-(۴-هیدروکسی بوتیل) نیتروزامین (N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت سیگما آلدریچ از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات ان-بوتیل-ان-(۴-هیدروکسی بوتیل) نیتروزامین (N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine) ماده N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine متداول ترین ماده سرطان […]

خرید محلول ۱۶ هیدروکربن های آروماتیک چند هسته ای (Polynuclear aromatic hydrocarbons 16 solution) سیگما آلدریچ

محلول 16 هیدروکربن های آروماتیک چند هسته ای (Polynuclear aromatic hydrocarbons 16 solution) سیگما آلدریچ | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی محلول ۱۶ هیدروکربن های آروماتیک چند هسته ای (Polynuclear aromatic hydrocarbons 16 solution) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت سیگما آلدریچ از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات محلول […]

پپتید (Peptide) چیست؟ روش های سنتز آن

پپتید چیست؟ روش های سنتز آن | دایا اکسیر

در مطلب قبلی در مورد الکتروفورز صحبت کردیم. در این مطلب از دایا اکسیر که می توانید به راحتی خرید آنلاین مواد شیمیایی آزمایشگاهی را انجام دهید، می خواهیم به بحث علوم در سطح آزمایشگاهی و وسیع تر بپردازیم و شما را با پپتیدهای دارویی و روش های سنتز آنها با یکدیگر آشنا کنیم. پپتید چیست؟ […]

خرید دی متیل جیوه (Dimethylmercury) سیگما آلدریچ

دی متیل جیوه (Dimethylmercury) سیگما آلدریچ | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی دی متیل جیوه (Dimethylmercury) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت سیگما آلدریچ از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات دی متیل جیوه (Dimethylmercury) دی متیل جیوه (CH3)2Hg)یک ترکیب ارگانومرکوری […]

خرید تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان (Tris(hydroxymethyl)aminomethane) سیگما آلدریچ

تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان (Tris(hydroxymethyl)aminomethane) سیگما آلدریچ | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان (Tris(hydroxymethyl)aminomethane) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت سیگما آلدریچ از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان (Tris(hydroxymethyl)aminomethane) تریس (هیدروکسی […]

الکتروفورز چیست؟ + انواع روش های آن

در مطلب قبلی در مورد PCR صحبت کردیم. در این مطلب از دایا اکسیر که می توانید به راحتی خرید آنلاین مواد شیمیایی آزمایشگاهی را انجام دهید، موضوع الکتروفورز را مورد بررسی و بحث قرار می دهیم. الکتروفورز چیست؟ یکی از تکنیک های فوق العاده در آنالیز و جداسازی مولکول ها از جمله: پروتئین ها، پپتیدها، آمینواسیدها، […]

خرید ۵،۵′-دیتیوبیس (۲-نیتروبنزوئیک اسید) (۵,۵′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)) سیگما آلدریچ

5،5'-دیتیوبیس (2-نیتروبنزوئیک اسید) (5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)) سیگما آلدریچ | دایا اکسیر

ماده شیمیایی آزمایشگاهی ۵،۵′-دیتیوبیس (۲-نیتروبنزوئیک اسید) (۵,۵′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت سیگما آلدریچ از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. در این مطلب مشخصات دقیق و نحوه خرید این ماده شیمیایی از دایا اکسیر را بخوانید. توضیحات ۵،۵′-دیتیوبیس (۲-نیتروبنزوئیک اسید) (۵,۵′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)) ۵،۵′-دیتیوبیس (۲-نیتروبنزوئیک اسید) همچنین […]