• تأسیس شرکت در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات

کلیه فعالیت های شرکت دایا اکسیرجم در قالب شخصیت حقوقی ثبت شده، در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری می باشد و حوزه فعالیت این شرکت در زمینه خرید، فروش، واردات و صادرات مواد شیمیایی آزمایشگاهی است.

  • پروانه کسب حقوقی صنف اتحادیه مواد شیمیایی

شرکت دایا اکسیرجم دارای پروانه کسب حقوقی در رسته شغلی ” دفتر فروش مواد شیمیایی ” از اتحادیه صنف تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران می باشد و کلیه فعالیت های شرکت با اخذ مجوزهای رسمی از نظام صنفی و نهادها و ارگان های مربوطه شکل گرفته است.