نمایندگی رسمی سیگما آلدریچ و مرک – شرکت دایا اکسیر جم

شرکت دایا اکسیر جم نمایندگی رسمی سیگما آلدریچ Sigma Aldrich ، مرک Merck و نماینده فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ و کیت های تحقیقاتی با برندهای معتبر اروپایی و آمریکایی