نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران سیس سیس2-4هگزادین دیول1-6 کد 711578

سیس سیس2-4هگزادین دیول1-6 چیست سیس سیس2-4هگزادین دیول1-6 با کاتالوگ نامبر 711578 و فرمول شیمیایی C6H10O2 در شرکت دایا اکسیر جم نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران موجود می باشد. درصد خلوص این ماده 97 درصد به بالا و وزن مولکولی 114.14g/mol…

ادامه مطلب

فروش ماده آزمایشگاهی بنزهیدرازید سیگما Benzhydrazide کاتالوگ نامبر B13071 Sigma Aldrich

بنزهیدرازید سیگما - Benzhydrazide- B13071

بنزهیدرازید Benzhydrazide چیست بنزهیدرازید Benzhydrazide ، محلول در آب (بخشی)، DMSO، متانول، استون (کمی) و کلروفرم (کمی) می باشد. همچنین نقطه ذوب این ماده 112-114درجه سانتیگراد ، نقطه جوش 267 درجه سانتیگراد و چگالی تقریبی 1.16 g/cm3 می باشد.   فروش…

ادامه مطلب

فروش ماده آزمایشگاهی پارالدهید گرید USP Paraldehyde کاتالوگ نامبرSigma 1496959 Aldrich

پارالدهید گرید USP - Paraldehyde-1496959

پارالدهید گرید USP Paraldehyde چیست پارالدهید گرید USP Paraldehyde فقط برای آزمایش استفاده می شود و برای تزریق به انسان یا حیوانات کاربرد ندارد و نمی توانند برای تشخیص و یا درمان هر نوع بیماری استفاده شود. تمام اطلاعات ارائه…

ادامه مطلب