فروش ماده شیمیایی آدیپویل کلراید Adipoyl chlorideکاتالوگ نامبر 165212 Sigma Aldrich

آدیپویل کلراید - Adipoyl chloride-165212

آدیپویل کلراید Adipoyl chloride چیست از آدیپویل کلراید Adipoyl chloride میتوان برای تهیه پلی استر ها و پلی آمیدها با واکنش Schotten – Baumann استفاده کرد. در این واکنش به جای دی اسید یا دی استر، از دی آسیل کلراید…

ادامه مطلب

فروش ماده شیمیایی بیسفنول ایBisphenol A glycerolate dimethacrylate کاتالوگ نامبر 494356 Sigma Aldrich

بیسفنول ای - Bisphenol A -494356

بیسفنول ای Bisphenol A چیست بیسفنول ای  Bisphenol A که با نام اختصاری BPA نیز شناخته می شود ترکیبی آلی است و حاوی دو گروه فنول است. این ماده جزو ساختار چندین پلیمر و افزودنی پلیمری مهم است. بیسفنول که…

ادامه مطلب

فروش ماده آزمایشگاهیBenzonase® Nuclease HC, Purity > 99%کاتالوگ نامبر 71206 Sigma Aldrich

Benzonase® Nuclease HC, Purity > 99% - سیگما آلدریچ - 71206

Benzonase® Nuclease HC, Purity > 99% چیست Benzonase® Nuclease یک اندونوکلئاز ژنتیکی از Serratiamarcescens است. این ماده تمام اشکال DNA وRNA (تک رشته، دو رشته ای، خطی و دایره ای) را کاهش می دهد و هیچ گونه پروتئولتیکیکی ندارد.Benzonase® Nuclease…

ادامه مطلب

فروش ماده شیمیایی سیگما بوتیل آکریلات Butyl acrylate کاتالوگ نامبر 234923 Sigma Aldrich

بوتیل آکریلات - Butyl acrylate -234923

  بوتیل آکریلات Butyl acrylate چیست بوتيل اكريلات به انگلیسی Butyl acrylate با فرمول شیمیایی C7H12O2 یک مونومر اکریلیکی است که به صورت مایعی شفاف است. از جمله خواص بوتيل اكريلات مقاومت در برابر شکست و الاستیسیته بالای آن می…

ادامه مطلب

فروش ماده شیمیایی پلی اتیلن گلیکول Poly(ethylene glycol) methyl ether thiol کاتالوگ نامبر 729159 Sigma Aldrich

پلی اتیلن گلیکول-Poly(ethylene glycol) methyl ether thiol-729159

پلی اتیلن گلیکول چیست پلی اتیلن گلیکول 6000 با فرمول CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2SH پلیمر تراکمی آب و اتیلن اکسید است که این پلیمرها مهمترین نوع تجاری پلی اترها هستند. عددی که اغلب اوقات در کنار نام پلی اتیلن گلیکول ها می آید…

ادامه مطلب