نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران پلی ونیل بوتیرال Poly vinyl butyral کاتالوگ نامبر 182567

پلی ونیل بوتیرال Poly vinyl butyral چیست پلی وینیل بوتیرال PVB) Poly vinyl butyral) ترکیب شیمیایی با فرمول C8H14O2)n) دارای جرم مولی متغیر است که در نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران شرکت دایا اکسیر موجود می باشد. PVB  از الکل پلی…

ادامه مطلب

فروش ماده شیمیایی آدیپویل کلراید Adipoyl chlorideکاتالوگ نامبر 165212 Sigma Aldrich

آدیپویل کلراید - Adipoyl chloride-165212

آدیپویل کلراید Adipoyl chloride چیست از آدیپویل کلراید Adipoyl chloride میتوان برای تهیه پلی استر ها و پلی آمیدها با واکنش Schotten – Baumann استفاده کرد. در این واکنش به جای دی اسید یا دی استر، از دی آسیل کلراید…

ادامه مطلب

خرید ماده شیمیایی ایزونیازید Isoniazid I3377 سیگما آلدریچ

ایزونیازید-Isoniazid- I3377

ایزونیازید Isoniazid چیست داروی ایزونیازید Isoniazid اولین بار در سال ۱۹۵۲ معرفی شد. ایزونیازیدIsoniazidخط اول و فعالترین دارو برای درمان سل با فرمول C۶H۷N۳O است. ایزونیازید Isoniazid از هیدرازه کردن اسیدنیکوتینیک به دست می‌اید. ایزونیازید Isoniazidدارای وزن مولکولی کم می‌باشد(137Mw) مولکولی ساده می‌باشد که به راحتی در آب حل…

ادامه مطلب

فروش ماده شیمیایی بیسفنول ایBisphenol A glycerolate dimethacrylate کاتالوگ نامبر 494356 Sigma Aldrich

بیسفنول ای - Bisphenol A -494356

بیسفنول ای Bisphenol A چیست بیسفنول ای  Bisphenol A که با نام اختصاری BPA نیز شناخته می شود ترکیبی آلی است و حاوی دو گروه فنول است. این ماده جزو ساختار چندین پلیمر و افزودنی پلیمری مهم است. بیسفنول که…

ادامه مطلب

خرید ماده شیمیایی استوکلر Acetochlor کاتالوگ نامبر 33379 سیگما آلدریچ

استوکلر - Acetochlor - 33379

استوکلر Acetochlor چیست علف کش استوکلر یا اسنیت Acetochlor با فرمول شیمیایی C14H20ClNO2 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۹۸۸ است که جرم مولی آن ۲۶۹٫۷۶۷ گرم بر مول می‌باشد. فرمولاسیون علف کش استوکلر یا اسنیت به این ترتیب می باشد:…

ادامه مطلب

فروش ماده آزمایشگاهیBenzonase® Nuclease HC, Purity > 99%کاتالوگ نامبر 71206 Sigma Aldrich

Benzonase® Nuclease HC, Purity > 99% - سیگما آلدریچ - 71206

Benzonase® Nuclease HC, Purity > 99% چیست Benzonase® Nuclease یک اندونوکلئاز ژنتیکی از Serratiamarcescens است. این ماده تمام اشکال DNA وRNA (تک رشته، دو رشته ای، خطی و دایره ای) را کاهش می دهد و هیچ گونه پروتئولتیکیکی ندارد.Benzonase® Nuclease…

ادامه مطلب

فروش ماده شیمیایی پلی اتیلن گلیکول Poly(ethylene glycol) methyl ether thiol کاتالوگ نامبر 729159 Sigma Aldrich

پلی اتیلن گلیکول-Poly(ethylene glycol) methyl ether thiol-729159

پلی اتیلن گلیکول چیست پلی اتیلن گلیکول 6000 با فرمول CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2SH پلیمر تراکمی آب و اتیلن اکسید است که این پلیمرها مهمترین نوع تجاری پلی اترها هستند. عددی که اغلب اوقات در کنار نام پلی اتیلن گلیکول ها می آید…

ادامه مطلب