خرید مرک میلی پور آلمان Merck Millipore دایا اکسیر

 مرک Merck معرفی شرکت شرکت Merck مرک آلمان که معمولا با نام گروه مرک Merck Group شناخته می شود یک شرکت چند ملیتی و بزرگترین تولید کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کشت های میکروبی در دنیا می باشد که در…

ادامه مطلب

خرید سیگما آلدریچ Sigma Aldrich دایا اکسیر

سیگما آلدریچ

شرکت سیگما آلدریچ Sigma Aldrich سیگماآلدریچ یکی از پیشروان علوم و فناوری های پیشرفته است. محصولات و مواد آزمایشگاهی شرکت سیگما آلدریچ و کیت های شیمیایی بیوشیمیایی و شیمیایی آلی، در تحقیقات علمی و ژنتیکی، بیوتکنولوژی، توسعه دارویی، تشخیص بیماری…

ادامه مطلب