فروش محلول بافر خرید محلول بافر

فروش بافر مرک و سیگما آلدریچ شرکت دایا اکسیر

محلول بافر چیست کمپانی های مختلف از جمله نمایندگی سیگما آلدریچ Sigma Aldrich، نمایندگی مرک Merck Millipore، نمایندگی ترموفیشر و ….. بافر هایی با محدوده های متنوعی از PH و با مقادیر و قیمت های مختلف در پک های متنوع ارائه کرده…

ادامه مطلب